مراقبت از کودک

مراقبت از سالمند

مراقبت از بیمار

تزریقات و ویزیت پزشک در منزل تمام نقاط تهران
ویزیت پزشک و تزریقات در منزل و تمام امور درمانی در منزل22468020
ویزیت پزشک تزریق امپول و وصل سرم در منزل سوند فولی و نلاتون ادراری و لوله معده در منزل22468020
ویزیت پزشک و اعزام پرستار و تزریقات و وصل سوند شبانه روزی در منزل22468020
 • تزریقات و ویزیت پزشک در منزل تمام نقاط تهران
  تزریقات و ویزیت پزشک در منزل تمام نقاط تهران
 • ویزیت پزشک و تزریقات در منزل و تمام امور درمانی در منزل22468020
  ویزیت پزشک و تزریقات در منزل و تمام امور درمانی در منزل22468020
 • ویزیت پزشک و درمان در منزل و تزریقات و پانسمان در منزل
  ویزیت پزشک و درمان در منزل و تزریقات و پانسمان در منزل
 • ویزیت پزشک و اعزام پرستار و تزریقات و وصل سوند شبانه روزی در منزل22468020
  ویزیت پزشک و اعزام پرستار و تزریقات و وصل سوند شبانه روزی در منزل22468020

اخبار و مقالات

ویزیت پزشک و تزریقات درمنزل و وصل سرم و اعزام پرستار در منزل تزریقات در منزل  غرب تهران و جنت اباد 44864598---

ویزیت پزشک و درمان در منزل و اعزام فیزیوتراپ و ماساژور در منزل  ماساژ درمانی و ماساژ 


توسط نیروی حرفه ای 22468020

اعزام پرستار و نگهدار سالمند و بیمار به تمام نقاط تهران کرج و حومه  با ما تماس بگیرید


09025181918


22468020

تهران و کرج واعزام پرستار شبانه روزی به منزل اعزام پرستار و نگهدار شبانه روزی به منزل بیمار و سالمند نگهداری از بیمار پوشکی و لگنی


 در منزل در تهران و حومه اعزام نگهدار سالمند و پرستار شبانه روزی به منزل بیمار و سالمند

 شهرک اندیشه و شهریار و تمام نقاط تهران تلفن تماس مستقیم با مسیول

 اعزام 09025181918

تلفن تهران 02122468020

در صورتی که می خواهید از سالمندتان در منزل مراقبت کنید 


اگر بیمار و سالمند در منزل دارید 

اگر به کمک نیاز دارید 

اگر می خواهید سالمندتان را در منزل حمام دهید 


اگر نمی توانید از سالمندتان به تنهایی مراقبت کنید با ما تماس بگیرید.


09025181918

02122468020

02188566153

02126708131
اعزام پرستار شبانه روزی به منزل اعزام پرستار و نگهدار شبانه روزی به منزل بیمار و سالمند نگهداری از بیمار پوشکی و لگنی


 در منزل در تهران و حومه اعزام نگهدار سالمند و پرستار شبانه روزی به منزل بیمار و سالمند


تهران و کرج و شهرک اندیشه و شهریار و تمام نقاط تهران تلفن تماس مستقیم با مسیول

 اعزام 09025181918

تلفن تهران 02122468020

در صورتی که می خواهید از سالمندتان در منزل مراقبت کنید 


اگر بیمار و سالمند در منزل دارید 

اگر به کمک نیاز دارید 

اگر می خواهید سالمندتان را در منزل حمام دهید 


اگر نمی توانید از سالمندتان به تنهایی مراقبت کنید با ما تماس بگیرید.


09025181918

02122468020

02188566153

02126708131
در صورتی که نیاز به موارد زیر دارید با ما تماس بگیرید 


درمان در منزل 


فیزیوتراپی در منزل 


پرستار شبانه روزی در منزل


با ما تماس بگیرید


22468020-88566153

09368805324

ویزیت پزشک در منزل 

تزریقات و پانسمان در منزل ویزیت پزشک و اعزام فیزیوتراپ در منزل 

22468020

26708131ویزیت پزشک در منزل 

تزریقات و پانسمان در منزل ویزیت پزشک و اعزام فیزیوتراپ در منزل 

22468020

26708131-وصل سوند و سونداژ در منزل وصل سرم  و تزریقات در منزل22468020-88566153-2670811--09368805324

مرکز پرستاری و ویزیت در منزل و اعزام پرستار و مراقب به منزل ارام تمام اقدامات درمانی و مراقبتی را به سالمندان و بیماران در منزل بیمار و سالمند ارایه می دهد .ویزیت پزشک در


 منزل و تزریقات و سونداژ در منزل وصل لوله ادراری و لوله معده وصل سرم  در منزل و تزریق


 عضلانی و زیر پوستی در منزل درمان زخم جراحی و زخم بستر عزیزانتان را بدون نگرانی به


 ما بسپارید همکاران ما در سراسر تهران به مراقبت و درمان بیماران شما در منل می پردازند.


 با ما تماس بگیرید 22468020-26708131-88566153-66848825