درصورتی که بیمارتان از بی حرکتی رنج میبرد.و بیمارتان در بستر است .و سالمندی دارید که برای درمان و پیگیری نیازمند پیگیری درمان در منزل میباشید. و جابجایی برای شما دشوار است .دیگر نگران نباشید. مرکز درمان و تزریقات در منزل ارام تمام خدمات پزشکی را در منزل ارایه می دهد.

وصل سوند ادراری و وصل لوله معده در منزل پانسمان و پانسمان زخم بستر در منزل224468020-88566153-26708131-0936880532