استخدام مراقب و نگهدار بیمار و پرستار سالمند و بیمار در منزل 09025181918  خانم شامخیدر صورتی که می خواهید در موسسه ارام استخدام شوید و توانایی کار با بیمار و سالمند را دارید.با ما تماس بگیرید.نکته بسیار مهم در به استخدام در امدن  موسسه ارام و معرفی شدن به بیماران و سالمندان نداشتن اعتیاد و سو پیشینه

 


می باشد .مدارک شما برای ارایه   یک خط تلفن ثابت منزل و مدارک شناسایی   می باشد . اگر   موارد بالا را دارید   با تلفن روبرو تماس بگیرید .
لطفا بقیه تلفن ها را اشغال نفرمایید.09025181918 خانم شامخی