مرکز پرستاری و ویزیت در منزل و اعزام پرستار و مراقب به منزل ارام تمام اقدامات درمانی و مراقبتی را به سالمندان و بیماران در منزل بیمار و سالمند ارایه می دهد .ویزیت پزشک در


 منزل و تزریقات و سونداژ در منزل وصل لوله 


ا


ادراری و لوله معده وصل سرم  در منزل و تزریق


 عضلانی و زیر پوستی در منزل درمان زخم جراحی و زخم بستر عزیزانتان را بدون نگرانی به


 ما بسپارید همکاران ما در سراسر تهران به مراقبت و درمان بیماران شما در منل می پردازند.


 با ما تماس بگیرید 22468020-26708131-88566153-66848825