وصل سوند و سونداژ در منزل وصل سرم در منزل22468020

  


در صورتی که نیازبه وصل سوند در منزل دارید اگربیمار در منزل دارید و تمایل دارید در منزل توسط پزشک ویزیت شود اگر 


بیمارتان بی تحرک است  و یا سکته مغزی است و نیاز به خدمات پزشکی در منزل دارید.اگر نیاز به فیزیوتراپی در منزل دارید.


شماره های مرکز ارام را به خاطر بسپارید.


22468020

88566153

26708131